Looking For Anything Specific?

1000 причини да се гордеем, че сме българи

„Болгар“ – казахите вярват, че такъв човек е богоизбран и духовете го пазят, защото трябва да го има!
В Алтай дават интересна трактовка на името “болгар”- човек, който винаги оцелява след премеждие. Казахите вярват, че такъв човек е богоизбран и духовете го пазят, защото трябва да го има! Името “българин” е гордост в днешните земи на Татарстан, Чувашия, Башкирия – наследници на Волжка България, а също и в кавказките републики, населявани от потомци на древните българи.

Любопитно за Алтай:

Алтай е планина в централна и източнаАзия, разположена на територията на Монголия, Русия, Китай и Казахстан. В Монголия носи името Алтаин Нуру.

Представлява сложна система от планински гребени с височина от 450 до 4500 м. Има сложен геоложки и геоморфоложки строеж. Старонагъната планинска система, образувана през херцинския тектонски цикъл. Има силно заравнени билни части и остри алпийски върхове.

От Алтай извират реките Иртиш, Об и Енисей. Най-висока точка е връх Белуха (4506 м). Богата на полезни изкопаеми. Има находища на цинк, олово, мед, сребро, злато, въглища, желязна руда.

Рязко континентален до студен алпийски климат. Богати хидроресурси: много ледници, много езера: Телецко, Маркокол и др. Растителността на Алтай се отличава с голямо богатство и разнообразие. Склоновете на хребетите до 2000 – 4000 м са покрити с гори, предимно иглолистни, над които се простират алпийски пасища, високопланински пустини и вечни снегове.
Прочетете още:
РЕКЛАМА:

Публикуване на коментар

0 Коментари