Looking For Anything Specific?

Заплата на локомотивен машинист през 1967 година

Локомотивните машинисти са една от основните и водещи фигури в железопътния транспорт. Практикуващите професията и заемащи тази длъжност изпълняват изключително отговорната работа по управление на локомотивите , при стриктно спазване правилата по безопасно и сигурно движение в съответствие с действащите в железницата наредби, правилници и нормативни документи, при спазване на графика за движение на влаковете. Притежават технически познания по управляваните от тях серии локомотиви  и полагат грижи за правилната експлоатация и стопанисването им.
Ето каква заплата е получавал машинистът през 60-те

Източник на снимката: ФБ-Група "В ЗАЩИТА НА ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ ОТ  НКЖИ и БДЖ"
РЕКЛАМА:

Публикуване на коментар

0 Коментари