Looking For Anything Specific?

Този човек забеляза изоставено куче на пътя, спря колата и бе посрещнат по този начин

Някои хора са си задавали въпроса дали кучетата, както хората, могат да имат чувства, които не познават. Понятието за неосъзната емоция е обичаен парадокс.
Как можем да изпитваме някакво чувство и все пак да не знаем какво точно изпитваме..?

Не е ли това в природата на емоциите да бъдат неосъзнати чувства? Фройд отбелязва този парадокс, но въпреки всичко поддържа тезата, че това се основава на факта, че хората често не усещат, не осъзнават какво чувстват в действителност. Ние сме свикнали с понятието за неосъзната агресия – някой, който ни наранява, но не знае, че прави това. И сме склонни да простим. Депресията също може да бъде почувствана, но не и осъзната и дори отричана от човека, който е обхванат от нея.Но кучетата не лъжат за това, което чувстват, защото те не могат да лъжат за чувствата си. Когато кучето е тъжно или щастливо, това чувство го изпълва изцяло и то изразяват печал или щастие в техния най-чист вид.
РЕКЛАМА:

Публикуване на коментар

0 Коментари