Looking For Anything Specific?

10-та гранична застава,под.56-530, с.Ломница в снимки от наши дни

Граничната застава е основно войсково подразделение, което в системата на Гранични войски съществува от 1948 г. и се счита като център за охрана на държавната граница.Тя има различен числен състав и въоръжение. Разполага се на известно разстояние от линията на държавната граница, близо до населено място и в район, свързан с пътна мрежа. Охранява непрекъснато определен участък от държавната граница, като изпраща различни по вид и състав гранични наряди.

Ето как изглежда една такава застава днес:
Използвани са снимки на Teodora Petrova от ФБ-групата “Граничарите на България”
РЕКЛАМА:

Публикуване на коментар

0 Коментари