Looking For Anything Specific?

Ето как изглеждаше книжката на чавдарчето, описваща неговите добродетели (СНИМКИ)

Във времената на социализма детето на 7-8 години ставаше чавдарче, а чавдарчето беше добро дете. Носеше синя връзка и от него се очакваше да се превърне в примерно пионерче.

Чавдарските чети в Народна република България са бивши детски организации, в които членуват децата от І до ІІІ клас в началния училищен курс (на възраст от 6 до 10 години), в Народна република България.

Участниците в чавдарските чети се наричат „чавдарчета“ (ед. ч. – „чавдарче“). Дейността на чавдарските чети се ръководи от класните ръководители на децата, ДПО „Септемврийче“ и структурите за работа с деца на градските комитети на БКП по места. Основната цел на организацията е възпитание на децата в дух на патриотизъм и вярност към идеалите на комунизма, БКП и СССР.От ІV до VІІІ клас децата членуват в Димитровска пионерска организация „Септемврийче“ - пионерската организация на НРБ, а средношколците, войниците, студентите, младите работници и служители – в ДКМС (Комсомола).
РЕКЛАМА:

Публикуване на коментар

0 Коментари